fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ
18.03.2014
I. Обши разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на .....

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ..., с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ....

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на ЗММ България.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на ...

 

 

Copyright 2020 ZMM Bulgaria ОБЩИ УСЛОВИЯ     КОНТАКТИ

Web design by M-Design +