Menu

Карта на продажбите

ЗММ България Холдинг АД е експортно ориентирано дружество – 95% от продукцията се продава в чужбина. Компанията е представена и продава универсални стругове и стругове с ЦПУ в повече от 80 страни. Нейните основни пазари са Германия, Италия, САЩ, Русия и Турция. Други, традиционно добри пазари са: Средния и Далечния Изток, Централна и Южна Америка.

Нашите машини се използват от световно известни фирми като Linde AG, Siemens AG, Thyssen Krupp AG, Robert Bosch GmbH, Fiat, MAN и др.

Нашите машини работят в над 80 страни по света