Menu

Структура и локации

image

ЗММ Сливен АД

ЗММ Сливен АД е основано през 1971 г. Дружеството произвежда всички машини в продуктовия каталог на ЗММ – България холдинг АД.

 

Контакти:

Изпълнителен директор: Георги Добрев

Тел: +359 44 66 21 08

Факс: +359 44 66 25 63

E-mail: zmmsliven@zmmsliven.com

 

ЗММ Сливен АД
image

ЗММ Нова Загора АД

ЗММ Нова Загора АД е създадено през 1970 г. Основната дейност на дружеството е проектиране и производство на възли и детайли за металорежещи и дървообработващи машини, технологични линии, селскостопански машини, машини и изделия от общото машиностроене, резервни части, ремонт и услуги.

Дружеството произвежда:

- Ротационни детайли;
- Възли за металорежещи машини;
- Възли и машини вграждани в дървообработващи комплекси;
- Раздробители PZ5; PZ7; PZ9; PZ11;
- Резервни части.

 

Контакти:

Изпълнителен директор: Свилен Сивов

Тел.: 0457 23056

Факс: 0457 24311

Е-mail: zmm@mail.orbitel.bg

 

ЗММ Нова Загора АД
image

„ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС“ АД – София

„ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС“ АД – София е наследник на самостоятелно обособени производствени мощности, които не са прекратявали своята дейност от създаването им до днес. Леярната е изградена през 1958 г. и е претърпяла две основни реконструкции – през 1970 г. и през 1989 г.

 Произвежда се голямо разнообразие от отливки, които представляват пълна гама от компоненти за металорежещи машини, корпуси, супортни тела, колони, задни седла, основи, скоростни кутии и др. След реконструкцията през 1989 г. и модернизацията на топилния участък през 2002 г. и 2008 г., днес леярната разполага с техника, технологии и персонал, съответстващи на една съвременна леярна.

„ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС“ АД – София е специализирана в производството на висококачествени отливки от сив чугун, с единично тегло от 100 кг до 10 000 кг и отливки от сферографитен чугун с единично тегло до 1 000 кг, с висока степен на сложност.

 

Контакти:

Изпълнителен директор: Боян Димитров

Тел/факс: + 359 2 836 44 02

Тел.: + 359 2 938 29 59

Е-mail: office@ihbmetalcastings.com

 

„ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС“ АД – София
image

ИХБ Електрик АД

ИХБ Електрик АД (предишно наименование Елпром ЗЕМ АД) е основано през 1950 г. и е част от бившия машиностроителен завод „Васил Коларов.

ИХБ Електрик АД разработва, произвежда, доставя, монтира и провежда ремонти на следните електрически машини:

- Асинхронни електродвигатели за ниско напрежение до 660 V, с накъсо съединен ротор, мощност от 7,5 до 315 kW и честоти 50 и 60 Hz;

- Асинхронни електродвигатели за високо напрежение 3 и 6 кV, с мощности от 200 до 1000 kW, честота на въртене 1500, 1000, 750, 600 и 500 об.)мин.;

- Специални асинхронни електродвигатели за високо напрежение;

- Вертикални асинхронни електродвигатели;

- Синхронни електродвигатели;

- Хидрогенератори, хоризонтални и вертикални, с мощности до 200 МVА за различни напрежения и честоти на въртене.

ИХБ Електрик АД е единствения производител у нас на хидрогенератори за ВЕЦ и на големи нестандартни електрически машини.

 

Контакти:

Изпълнителни директори: Михаил Драгиев и Валентин Филипов

Тел.: +359 2 936 0753

Факс - +359 2 936 0347

E-mail: office@ihbelectric.com

 

ИХБ Електрик АД