Menu

Контакти


ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 8,                         Тел: + 359 (0) 2 981 07 53

София 1142                                                      Факс: + 359 (0) 2 981 43 14

                                                                       Е-mail: office@zmmbulgaria.com

 

 

Представляващи дружеството:

Данета Желева – Председател на Съвета на директорите

Емилиян Абаджиев – изпълнителен директор

 

Контактна форма        
Полетата, маркирани със символа * са задължителни!